top of page
Intensieve Zorgen

Op de dienst intensieve zorg verblijven patiënten die om de een of andere reden meer of intensievere verzorging nodig hebben dan op de gewone verpleegafdeling kan worden gegeven. De leeftijdsgroep van opgenomen patiënten is zeer breed: van kleine kinderen tot hoogbejaarde personen.

Vaak gaat het om ernstig zieke mensen waarbij de functie van verschillende orgaansystemen levensbedreigend verminderd is of om patiënten die we van zeer nabij moeten volgen en behandeling om dit soort van problemen (complicaties) te voorkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een nierfalen na een zware operatie vaak vermijden door voldoende vocht te geven en/of de werking van het hart te optimaliseren door medicijnen. Wanneer dit onvoldoende blijkt, kunnen we de functie van bijna elk orgaansysteem op zijn minst tijdelijk overbruggen, om een vicieuze cirkel te doorbreken en het lichaam de kans te geven om te genezen.

Door de inzet van deze hoogtechnologische apparatuur voor beademing, ondersteuning van de hartfunctie, overnemen van de nierfunctie en neurologsiche monitoring, samen met de multidiciplinaire aanpak van zowel artsen, verpleegkundigen en kinesisten, staat onze dienst garant voor een kwalitatief hoogstaande en optimale patiëntenzorg.

Wij onderschrijven de 'evidence-based medicine' waarbij iedere medische en verpleegkundige informatie zo veel mogelijk wetenschappelijk moet getoetst worden. Uiteraard dient elke behandeling even menswaardig als correct te zijn.

De dienst beschikt ook over een PDMS (Patiënten Data Management Systeem), hetgeen continu de patiëntengegevens behandelt, waardoor er een elektronisch patiëntdossier tot stand komt. Hierdoor zijn de gegevens snel beschikbaar, kan de arts de nodige resultaten bekijken, analyseren en er een gepaste therapie aan koppelen onder de vorm van een elektronisch medisch voorschrift.

In deze hoogtechnologische omgeving worden de privacy en het comfort van de patiënt en zijn familie niet uit het oog verloren.

Patiënten liggen in individuele kamers die we van elkaar kunnen afschermen zodat de bewaking niet in het gedrang komt.

De bezoekuren op onze afdeling worden beperkt tot 2 x 30 minuten om de rust en privacy van alle patiënten zo veel mogelijk te waarborgen.

Bij de opname van een kind krijgen de ouders de mogelijkheid om dag en nacht bij hen te blijven.

Binnen de dienst intensieve zorg beschikken we over 14 bedden voor volwassen patiënten.

De laatste jaren hebben we ook meer en meer te maken met de opvang van zwaar zieke kinderen. We hebben hiervoor een speciale patiëntenkamer ingericht waar we twee zieke kinderen optimaal kunnen opvangen.

Meer informatie over de medische procedures en de toestemming hiervoor, kan u hier vinden.

Bezoekregeling

- tussen 14.30 uur en 15.00 uur

- tussen 19.30 uur en 20.00 uur

Wij vragen u de bezoektijd te beperken tot maximum 30 minuten en het aantal personen tot max 3 te beperken per keer.

Indien deze bezoekuren voor u niet haalbaar zijn, kunt u andere afspraken maken met de verantwoordelijke verpleegkundige

Om het infectiegevaar te beperken zijn bloemen en planten niet toegelaten

 

Inlichtingen over opgenomen familielid

Voor inlichtingen kunt u dag en nacht contact met ons opnemen op het rechtstreeks telefoonnummer 03 443 35 26

Mogen wij u vriendelijk vragen dat steeds dezelfde persoon van de familie ons contacteert (liefst niet tussen 08.00 uur en 10.30 uur) en de andere familieleden verder op de hoogte brengt.

Intensieve Zorg voor kinderen

Onze dienst beschikt over een kamer op kindermaat. Alles in deze kamer is voorzien op de intensieve zorg van kinderen.

 

Om een aangepaste zorg te kunnen verzekeren, is er op medisch vlak nauwe samenwerking tussen de dokters-intensivisten en de pediaters. Er zijn verpleegkundigen die een bijkomende pediatrische opleiding hebben gevolgd en ervaring hebben op het gebied van intensieve zorg voor kinderen.

 

Naast de verzorging van zieke kinderen is de begeleiding van de ouders ook belangrijk. Omgaan met een erg ziek kind veroorzaakt veel stress en onrust. Het team van verpleegkundigen en artsen staat steeds klaar om een woordje uitleg te geven of om de ouders te steunen.

 

De kamer zelf is een grote ruimte die kan opgesplitst worden in twee aparte kamers, wanneer er twee kindjes tegelijk intensieve zorg nodig hebben. De kamer is beschilderd met vrolijke kindertekeningen wat de ruimte een kindvriendelijke uitstraling geeft.

bottom of page