top of page
Preoperatieve Screening

Als u binnenkort een operatie of behandeling ondergaat in ons ziekenhuis, zal uw arts of chirurg u meestal verwijzen naar onze Preoperatieve Screening, kortweg POS genoemd. 

Hier wordt u door opgeleide verpleegkundigen ontvangen die samen met u de preoperatieve vragenlijst overlopen.  Zij zullen eveneens uw dossier vervolledigen met een beknopt lichamelijk onderzoek (bloeddruk, pols, ...) en indien nodig een EKG en bloedname.

Uw dossier wordt nadien geëvalueerd door een van onze anesthesisten, waarna u binnen de 24 - 48 h een email ontvangt met eventuele bemerkingen of instructies. 

Wanneer de verpleegkundige het nodig acht, of indien u het uitdrukkelijk wenst, kan u op consultatie komen bij een anesthesist.  Meestal kan dit onmiddellijk nà uw ontvangst door de verpleegkundige.  Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden voor een later tijdstip.

U kan zich zonder afspraak aanmelden bij deze 'Preoperatieve Screening'.

Indien u een afspraak wil maken, kan dat op het nummer 03 / 443 45 46

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u de preoperatieve vragenlijst reeds ingevuld mee te brengen. 

Indien u nog geen vragenlijst van uw chirurg ontvangen heeft, kan u die hier afprinten.

Richtlijnen nuchter zijn voor anesthesie

Deze richtlijnen gelden voor ALLE vormen van verdoving voor een heelkundige ingreep of ander onderzoek

- voor algmene verdoving

- voor lokale en locoregionale verdoving ,

ook wel vaak “ruggenprik”, “epidurale” of “spinale” genoemd

maar ook het zgn “zenuwblock” van een (deel van) arm, been, voet of hand valt hieronder

- voor procedures onder sedatie (ook wel als zgn “lichte verdoving” of "roesje" omschreven)

anker nuchter zijn

Richtlijnen

 

- Lichte maaltijd tot 6 uur vòòr de ingreep

Hieronder wordt verstaan een boterham/toast met confituur

Geen gefrituurde voedingswaren !

Geen vlees !

Voor snoepgoed geldt dezelfde regel : ten laatste 6 uur vòòr de ingreep !

 

- Koemelk en zuivelprodukten tot 6 uur vòòr de ingreep

 

- Poedermelk / Flesvoeding tot 6 uur vòòr de ingreep

 

- Borstvoeding tot 4 uur vòòr de ingreep

 

- Heldere dranken tot 2 uur vòòr de ingreep

Hieronder worden verstaan : water, suikerwater, koffie zonder melk , thee zonder melk ofheldere vruchtensappen zonder vruchtvlees (bv helder appelsap)

Geen koffie of thee mèt melk

Geen sappen met vruchtvlees

Geen alcohol !

Wij besseffen dat dit van jullie een inspanning vraagt, maar deze richtlijnen beogen enkel een zo veilig mogelijk verloop van uw ingreep en verdoving.

Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot het uitstellen van uw ingreep of onderzoek.

verwijzing vragenlijst afdruk
bottom of page